top of page

創意手工(系列 1
逐個睇 逐個玩

我們為大家設計了8款各有特色的手工,收到手工包的朋友們,只要取出材料,並準備一些簡單的工具,便可以輕鬆地完成。無手工包的朋友都可以睇完影片黎個DIY㗎~~ GO GO GO!

手工 1:百變陀螺

video cover image_1_low.jpg

手工 2:砌砌動物

video cover image_2_low.jpg

手工 3:遊上遊樂

video cover image_3_low.jpg
video cover image_4_low.jpg

手工 4:幻彩燈

手工 5:花瓶筆桶

video cover image_5_low.jpg
video cover image_6_low.jpg

手工 6:火車穿山窿

手工 7:動物大變身

video cover image_7_low.jpg

手工 8:手動食鬼

video cover image_8_low.jpg
bottom of page