top of page

手工・手機・一齊玩

4:百變造型

 

手機的濾鏡功能可以為照片加上五花八門的圖案或效果,如果搵唔到心水圖案或者想有特定主題,不妨利用紙上遊戲的紙樣,畫一個別開生面的「濾鏡」,快加入成為「人手改圖」員吧。

bottom of page